Menu

Maandag 22 april hebben we het seizoen 2023 <-> 2024 met een leuke avond afgesloten. De poulewinnaars zijn gehuldigd en we kijken nu al weer met enthousiasme uit naar het nieuwe seizoen.

Voor zover nu bekend: startdatum regulier > maandag 2 september en 2 weken later de mix op 16 september.

Graag ontvangen wij de inschrijvingen voor het nieuwe jaar < 31 mei 2024. Mochten er twijfels zijn over deelname laat dit dan zsm weten. 

- - - - - - - - - - - - - 

Maart 2024 > laatste stand van zaken rondom sloop Jan Massinkhal  (nb deze brief heeft ons 26/4 bereikt)

Via deze brief willen we u graag informeren over de stand van zaken en de gevolgen van de sloop en nieuwbouw van de Jan Massinkhal.

Planning

Net na de zomer 2024 zullen deelnemende partijen hun ontwerp en plan indienen voor de aanbesteding, in oktober volgt de gunning. In juli 2025 zal worden gestart met de sloop van de Jan Massinkhal, waardoor de laatste activiteiten uiterlijk mei/juni 2025 kunnen plaatsvinden.

De verwachting is dat het nieuwe pand het eerste kwartaal van 2028 wordt opgeleverd. Dit is echter niet definitief en afhankelijk van veel factoren.

Gevolgen sluiting Jan Massinkhal

Voor de seizoen sporters zullen we zoeken naar een best passende vervangende ruimte. Echter kunnen we niet 1 op 1 vervanging aanbieden. Wel is het belangrijk om te vermelden dat niet alleen de gebruikers van de Jan Massinkhal de gevolgen zullen ondervinden, maar dat we dit verdelen over de hele stad.

Voor het zoeken naar de beste oplossing worden sporten ondergebracht in andere sporthallen en kunnen we (tijdelijk) gebruik maken van een extra sporthal. Dit gaat om de sporthal Leuvensbroek van het Mondial College.

Verdeling

We kunnen nog geen beloftes of toezeggingen doen omdat we nog niet het totale overzicht hebben welke huurders er in de betreffende seizoenen actief zullen zijn. Achter de schermen zijn we wel druk bezig om een proefrooster te maken waarbij we rekening houden met zoveel mogelijk wensen.

Wel kunnen we alvast melden dat sporttoernooien, zoveel als mogelijk, worden verplaatst naar Nijmegen-Noord omdat daar de best passende alternatieve locaties staan. Voor evenementen kunnen we binnen onze eigen panden helaas geen alternatief bieden, maar zullen we zo veel mogelijk helpen.

Neem gerust contact op als u nog vragen heeft

We begrijpen dat we met deze brief niet alle onzekerheid bij u kunnen wegnemen omdat we nog geen toezeggingen kunnen doen. We vinden het echter wel belangrijk u mee te nemen in het proces.  Heeft u vragen of suggesties, neem dan gerust contact op met ons via: … .

Met vriendelijke groet,

Sanne Teuwsen Teamleider Binnensport

 

    

Er zijn 2 toernooien bij ons aangemeld:

22 juni 2024: Beachvolleybaltoernooi Marco Derksen Keizer Karel/Gay Sport Vossendijk/Winkelsteeg. Via de app gecommuniceerd met de contactpersonen. 

4-daagse van Oost : 

Het gezellige recreantentoernooi op vier dinsdagavonden in juni. 

De data zijn:

 • 4 juni 2023 19:30 – 23:00

 • 11 juni 2023 19:30 – 23:00

 • 18 juni 2023 19:30 – 23:00

 • 25 juni 2023 19:30 – 23:00

De wedstrijden worden gespeeld in sporthal “De Ark van Oost” aan de Cipresstraat 154 te Nijmegen (tel. 024- 3232227). Op de laatste speelavond is er een feestelijke afsluiting in de kantine, met de uitreiking van de eindprijs. Daarnaast is er elke avond een avondprijs.

 • Je kunt je voor deze “Vierdaagse van Oost 2024” inschrijven door uiterlijk dinsdag 21 mei een e-mail te sturen naar 4daagsevanOost@pegasusvolleybal.com, met daarin:

  • Naam van het team, naam en emailadres van de contactpersoon.

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 55,- per team en dient tegelijk met de inschrijving te worden overgemaakt naar Rekeningnummer NL24 INGB 0001 4448 88 tnv Pegasus onder vermelding van “Vierdaagse 2024” + je teamnaam.

 • Het aantal te spelen wedstrijden per avond is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Het streven is om elke avond minimaal twee wedstrijden te spelen.

 • Elk team moet tijdens de wedstrijd minimaal twee dames in het veld hebben staan. Er mogen per team maximaal twee competitiespelers (senioren/A-Jeugd) meedoen. Een uitzondering hierop zijn dames die competitie spelen in de 3e of 4e klasse; zij mogen zich als team inschrijven.

 • Elk team dient voor een scheidsrechter en een teller te zorgen.

 • Een week van te voren wordt aan elk deelnemend team per e-mail informatie toegezonden met daarin o.a. de wedstrijdschema’s. Dit is tevens de bevestiging dat het team kan deelnemen. Als een team niet kan deelnemen door teveel aanmeldingen, dan wordt dit team per email op de hoogte gebracht en wordt het inschrijfgeld zo snel mogelijk teruggestort.

 • Meld je op tijd aan want vol=vol.

Meer informatie nodig? Mail gerust naar ons e-mailadres:

 4daagsevanOost@pegasusvolleybal.com

 We hopen jullie team (weer) in juni te zien!

Organisatie “Vierdaagse van Oost” toernooi Raymond, Karin, Sanne, Rutger en Ellen

 

                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - 

25 maart 2024 Ledenvergadering vanaf 21.15 uur

Voorafgaand aan de ledenvergadering worden de eerste wedstrijden van de (reguliere) nacompetitie gespeeld, voor deze gelegenheid omgedoopt tot de ‘NBVF einde seizoen CUP’. Bij de indeling was de eindstand van de competitie leidend. Heren > De eerste 4 teams in het eindklassement spelen nog 1x tegen elkaar. Dit geldt ook voor de laatste 5 teams in het eindklassement. De heren komen dit seizoen dan op een totaal aantal van 19 wedstrijden. 

Dames > De nacompetitie bij de dames houdt in dat de dames nog 1 wedstrijd spelen. Het team als 1e geeindigd speelt tegen het team als 2e geeindigd => 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8 en 9 - 10.  De dames komen dit seizoen dan op een totaal aantal van 19 wedstrijden.

Zie wedstrijdschema. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

05-03-2024 Correspondentie met teamleider binnensport gemeente Nijmegen:

Reactie NBVF op mail van 22 december 2023: 

Wij beseffen heel goed dat het een enorme klus is om straks voor de huidige gebruikers van de Jan Massinkhal een vervangende locatie te vinden. En beseffen ook dat alle Nijmeegse verenigingen - inclusief wij - water bij de wijn moeten doen.

Echter jullie voornemen dat er te zijner tijd voor deze seizoenen ‘gewoon’ een aanvraag gedaan moet worden en dat jullie dan kijken naar de (best) passende accommodatie bij de seizoenaanvraag, baart ons grote zorgen.  

Om een adequate aanvraag te kunnen doen is het voor ons noodzakelijk vooraf duidelijkheid te hebben over de beschikbare locatie. 

Het is immers irreëel er straks bij het doen van de reserveringsaanvraag vanuit te gaan dat er een hal met 6 velden beschikbaar zou zijn, terwijl een hal met 4 velden het maximale is wat we kunnen verwachten. 

Wij zullen hierop vooraf moeten anticiperen met de vorm van competitie die wij gaan kiezen en het aantal wedstrijden dat wij gaan aanbieden (‘water bij de wijn’).  

In eerdere contacten brachten jullie zelf de Boog (met 4 velden) en evt. de Triangel naar voren als een voor ons mogelijke optie en dat gaf ons vertrouwen.

Nu wordt er duidelijk een slag om de arm gehouden en hierover maken wij ons denk ik terecht zorgen. 

Gezien de omvangrijkheid van onze activiteit is een zaal met minimaal 4 velden nodig om onze competitie in enige vorm te kunnen continueren.  

En zoals hierboven beschreven is het echt nodig vooraf duidelijkheid te hebben over de beschikbare locatie. 

Daarnaast, zoals eerder aangegeven en bij jullie bekend:

Afwijken van de maandagavond en eventuele verdeling over 2 zalen is organisatorisch voor ons niet werkbaar en zal leiden tot verlies van leden.

Graag aandacht hiervoor. Wij hopen op een reactie.

Bestuur NBVF

 

From: Teamleider Binnensport:

Subject: FW: Jan Massinkhal evt voortgang
Beste Ellen,

Voor deze vragen mag je mij altijd mailen.

Voor als nog verloopt de planning zoals gedacht en hebben we nog geen vertraging en daarmee staat de sloop nog steeds gepland op 1 juli 2025.

Wij hebben 1 sporthal via onderwijs kunnen toevoegen voor de periode dat de Jan Massinkhal gesloopt zal worden.

Hiermee zullen alle Nijmeegse verenigen water bij de wijn moeten doen omdat we dan nog steeds niet op kunnen vangen wat we missen.

Wel is Sporthal de Boog groter en heeft een aantal velden meer.

Voor het seizoen 2025-2026 en 2026-2027 zal gewoon een aanvraag gedaan moeten worden en wij kijken dan naar de (best) passende accommodatie bij de seizoensaanvraag.

Mochten er nog vragen zijn dan kun je me altijd bellen of mailen.

Voor nu wens ik jullie hele fijne feestdagen en een gezond, liefdevol en sportief 2024!

Met sportieve groet,

Teamleider Binnensport

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

De te verwachtte sloop van de Jan Massinkhal staat nog steeds gepland op 1 juli 2025.

In september 2025 zal onze competitie dus van start gaan op een andere locatie. Op dit moment is nog niet bekend waar dat zal zijn. In een eerder overleg met de gemeente zijn o.a. de Boog en Triangel genoemd. Zekerheid hierover is pas in een latere fase te verwachten. 

Met betrekking tot het aankomende seizoen - september'24 t/m april'25 - kan de competitie in de huidige vorm gespeeld blijven worden.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gewijzigde parkeersituatie: 

Er zijn tijdelijk tot 1 mei 2024 15 winteropvang-units (portacabins) tbv van dak- en thuislozen op het terrein achter de Jan Massinkhal geplaatst waardoor een gedeelte van de parkeerplaats niet te gebruiken is. 

De locatie is afgesloten met hekken en wordt bovendien permanent beveiligd.

Er zijn vervangende parkeerplaatsen gerealiseerd bij de vooringang van de Brasserie. 

- - - - - - - - - - - - - - -- 

De competitie is weer volop op gang gekomen en daar zijn we blij om !

Zie Pdf wedstrijdschema's. 

Hoe gaan wij om met invallers: 

Tijdens de ledenvergadering van 3 april j.l. is dit onderwerp ter sprake geweest. Wij hebben toen aangegeven dat elkaar helpen goed is, maar dat het wel van belang is hierbij rekening met elkaar te houden en bv geen teamleden van een ‘hoger’ team in te laten vallen in een ‘lager’ team' (tenzij in overeenstemming met de tegenstander).

Ook is er toen gesproken over het het actueel houden van de spelerslijsten en het belang van het tijdig melden van nieuwe spelers => bij Jet of via het algemene mailadres: NBVF.Secretariaat@zonnet.nl.  Een speler die niet op de spelerslijst staat is niet 'speelgerechtigd'. 

In de 'conceptnotulen' die verstuurd zijn aan de contactpersonen is dit terug te vinden.
 
Algemeen:
Let altijd op eventuele aanpassingen !!

Loop je ergens tegenaan laat dit dan via de mail weten. (of app persoonlijk aan mij of een van de anderen)

 

- - - - - - - - - - - 

Toelichting op de competitie:

Zoals eerder gecommuniceerd hebben wij zowel bij de reguliere- als mixcompetitie een aantal nieuwe teams kunnen verwelkomen. Te weten: Mariken Serveert, Keizer Karel, 2 teams van het Montessori college en 3 Mix-teams. Het team van BHV-mix heeft zich helaas terug moeten trekken. 

De dames- en herenteams spelen een hele competitie met aansluitend hieraan een afrondende nacompetitie. Doel hiervan is om het aantal te spelen wedstrijden op niveau te krijgen maar ook om nog wat leuke wedstrijden te kunnen spelen tegen teams van gelijkwaardige sterkte.

Op 22 april sluiten we het seizoen af. 

De mix-competitie hebben we met een extra poule uitgebreid naar 3. De wedstrijden worden over 8 speeldagen gespeeld. De laatste op 8 april met hieropvolgend de gezamenlijke afsluiting van het seizoen op 22 april a.s.

Ellen, Cas, Jet en Anneke 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cor

Op 19 augustus j.l. hebben wij afscheid genomen van Cor Remers, ons jarenlange trouwe lid van de wedstrijdcommissie.  Cor leed aan de ziekte van Parkinson. In plaats van bloemen is namens de NBVF een gift gedaan aan het Parkinsonfonds, conform de wens van familie. 

Cas, Anneke, Jet en Ellen.

 

 

Archief:                        

16-05-2023: De competitie is gespeeld, de poulewinnaars zijn bekend, tot 1 juni wachten wij de inschrijvingen af en pas dan kunnen wij zicht krijgen op een mogelijk te spelen competitie. 

Er zijn veranderingen te verwachten in aantal teams/samenstelling poules. 

Voor nu weten we dat wij een nieuw herenteam kunnen verwelkomen vanuit het Montessori college en dat een nieuw damesteam zich aangemeld heeft. Ook heeft zich een nieuw mix-team aangemeld maar zijn er daarnaast nog andere wijzigingen te verwachten. 

 

April 2023: De ledenvergadering heeft op 3 april j.l. plaatsgevonden. De 'conceptnotulen' hiervan zijn verstuurd aan de teams, evenals de financiele stukken en link naar het inschrijfformulier voor het seizoen 2023/2024. 

 

10-02-2023: Per vandaag zijn wij ook actief op de site 'Nieuws uit Nijmegen' en zullen wij regelmatig van ons laten horen >  

https://www.nieuwsuitnijmegen.nl/Nieuws/13658/volleyballen-in-de-jan-massinkhal.html

 

21-12-2022 De Raad heeft beslist > 'Locatie 1' - huidige locatie Jan Massinkhal - is aangewezen als definitieve locatie voor de realisatie van het nieuwe zwembad in combinatie met een nieuwe sporthal ter vervanging van de huidige Jan Massinkhal. Dat betekent dat er voor ons gedurende de overbruggende periode van de bouw (2025-2027) gezocht moet gaan worden naar een vervangende locatie. Er is een motie aangenomen dat de Gemeente zich gaat inspannen om de gebruikers van de Jan Massinkhal zo maximaal mogelijk te faciliteren en het gesprek aan te gaan (en tevens de Raad te invormeren over de uitkomsten hiervan).   
 
07-12-2022 Er is gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid op het stadhuis (nav toekomst Jan Massinkhal > beoogde nieuwbouw). Hier zijn nogmaals onze zorgen geuit over de realisatie van een passende sportlocatie in de overbruggingsperiode van 2 jaar tot aan de eventuele nieuwbouw van het geintegreerde sportcomplex bij keuze 'locatie 1'.
 
Ter info > correspondentie NBVF (Ellen) <= > Gemeente:
 
Antwoord gemeente 17-11-2022 nav onze mail dd 16-11-2022 als reactie op stuk Gelderlander:
´╗┐Geachte mevrouw den Hertog,
 
Ik ontving uw mail waarin u uw zorgen deelt over de vervanging van de Jan Massinkhal en het (tijdelijk) effect hiervan op de continuïteit van uw volleybalcompetitie. Fijn dat uw zorg in ieder geval deelt. 
Nog dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel van het college om op de locatie Jan Massinkhal een zwembad én een nieuwe sporthal te gaan realiseren.
Na het besluit van de gemeenteraad zal het vervolgproces worden ingericht hetgeen in 2027 moet realiseren in de beide nieuwe sportvoorzieningen. In het vervolgproces gaan we inderdaad ook kijken hoe de huidige huurders van de JMH tijdelijk kunnen worden gehuisvest op andere locaties en daarmee dus ook andere accommodaties. Het klopt dat wij inmiddels verkennende gesprekken hierover voeren. Zodra wij hierover duidelijkheid hebben zullen wij uiteraard al onze huurders gaan informeren hierover. Het initiatief hiervoor komt van onze kant. Uiteraard bent u altijd in de gelegenheid om te informeren naar de stand van zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn college Sanne Teuwsen, teamleider Binnensport. Haar contactgegevens staan in de cc van dit mailbericht.
Ik ga ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
John van Boxtel,
Manager Sportbedrijf
j.van.boxtel@nijmegen.nl
Tel.: 06-46195516
 
17-11-2022
Mail NBVF > Gemeente:
Aanleiding mail > schrijven in de Gelderlander ‘Sportcomplex Jan Massinkhal moet wijken voor waterpaleis met hal op dak’.
Ik mail namens de NBVF (Nijmeegse Bedrijfsvolleybal Federatie).
 
Wij maken op de maandagavond gebruik van de Jan Massinkhal (zaal 1 en 2) en organiseren een volleybalcompetitie waar 32 teams aan deelnemen.
 
Ik ben aanwezig geweest bij de verkenningsbijeenkomst van 13 oktober j.l. in de Brasserie van de Jan de Massinkhal. Hiervoor is een uitgebreide vragenlijst ingevuld waarin o.a. opgenomen wat wij nodig hebben om onze volleybalactiviteit te kunnen behouden en eventuele wensen.
Op dat moment stond nog veel open. Inmiddels begrijpen we dat het stadsbestuur gaat voor genoemde optie.  
 
Hoewel het plan nog door de raad moet en 2025 nog ver weg lijkt, vraag ik toch aandacht voor het volgende:
Om onze volleybalactiviteit te kunnen continueren en behouden is een goede/passende vervanglocatie cruciaal. Ook de vaste maandagavond is van groot belang.   
Wij maken ons grote zorgen voor het behoud van onze volleybalcompetitie als dit niet goed geregeld is gedurende de periode van de bouw.
 
In de krant wordt verwezen naar ‘wellicht’ sporthal Leuvensbroek. Ook wordt er over het Triavium gesproken wat voor ons niet echt passend lijkt en ‘Gesprekken daarover lopen nog’. 
Mocht de raad besluiten tot dit plan dan zou ik graag op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken op dit gebied en/of mee willen denken met een oplossing.
 
Met vriendelijke groet,
Ellen den Hertog
Wedstrijdcoordinator/Bestuurslid NBVF
 
 
Huidige competitie en de problemen waar wij tegen aanliepen:
Naar aanleiding van een recent ontvangen mail van een van de herenteams waarin er - terecht - aandacht werd gevraagd voor het beperkte aantal te spelen herenwedstrijden in het lopende seizoen (periode tot eind 2022) hierbij enige uitleg hoe wij tot deze keuze hebben moeten overgaan:
 
Voor de periode t/m december lukte het helaas niet om de heren (en dames) een ‘hele’ competitie te laten spelen omdat er te weinig speeldagen beschikbaar waren om dit goed georganiseerd te krijgen. M.b.t. de heren competitie zou dat uitkomen op 12 te spelen wedstrijden per team.  Er waren krap 9 speeldagen voor de reguliere competitie. 
 
Het gevolg zou zijn geweest dat er elke speelavond 2 a 3 teams '2x' moesten spelen waardoor een groot probleem met het plannen van de fluit/telbeurten maar ook een substantieel grote druk op de competitie (bijv. afmeldingen > veel teams met al beperkt aantal spelers / blessures <=> verminderde flexibiliteit om bij elkaar in te vallen).
 
Voor het aankomende seizoen januari t/m mei 2023 .... zijn er meer speelavonden beschikbaar en is het zeker de bedoeling de heren een ‘hele’ competitie aan te bieden (dus 12 wedstrijden).
 
Om het nog enigszins te compenseren is er de laatste speelavond dd 19/12 aanvullend nog een extra wedstrijd gepland. Zie ook de info hierover in het wedstrijdschema.  
 
Het is erg jammer dat we tot deze afweging hebben moet overgaan. Excuses voor de soms ongelukkige planning. Het heeft zeker onze aandacht. 
Ook het benodigde opschroeven van het aantal speeldagen van de mix van 4 > 5.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Archief
Start / informatie seizoen: 
 
Maandag 5 september > start reguliere competitie
Maandag 12 september > start mix competitie
De (mix)competitie wordt gespeeld over 5 maandagen > maandag 12/9, 3/10, 31/10, 21/11 en 12/12.
Er zijn 7 heren - en 9 damesteams aangemeld voor de reguliere competitie. 
Speeldagen reguliere competitie > 5/9, 19/9, 26/9, 10/10, 17/10, 14/11, 28/11 en 19/12. 
Zie wedstrijdschema
Wees attent op eventuele wijzigingen in het schema.  
 
- - - - - - - - - - 
 
Highlights ledenvergadering van 28 maart 2022 :
 
> Er is helaas geen alternatieve passende ruimte beschikbaar om onze competitie te kunnen vervolgen. Uiteraard hopen we aankomend seizoen weer van start te kunnen gaan. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.   
 
> Binnenkort ontvangen jullie het inschrijfformulier in een nieuw ' gebruiksvriendelijker' format. Graag zsm invullen en retourneren. De reserveringsaanvraag voor de Jan Massinkhal moet voor eind mei ingediend zijn en hiervoor moeten we weten op hoeveel teams we kunnen rekenen. 
 
> Tijdens de vergadering zijn een aantal punten ingebracht over de vorm van de competitie. Deze hebben onze aandacht.  
 
> Er kunnen teams bij met name bij de reguliere competitie dus  >>>> doe je best.